OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

Poniżej znajduje się dokument *.pdf - zapytanie ofertowe dotyczące Maszyn i urządzeń rolniczych, które będą zakupione w ramach realizacji operacji typu ?Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych? poddziałanie 6.4 ?Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej? Zainteresowane firmy proszę o składanie ofert. Oferta dostępna jest rownież na www.portalogloszen.arimr.gov.pl Termin składania ofert upływa 16-03-2018 r.